Kurs taternicki letni

Kurs wspinaczki skalnej (etap I)

Kurs wspinaczki skalnej (etap II)

Pełny kurs wspinaczki skalnej (etap I i II)

Rozszerzony kurs wspinaczki skalnej – 8 dni

Kurs wspinaczki – drogi wielowyciagowe