Przykładowy Formularz do obozów zagranicznych

09.01-15.01.2023

    Uczestnik

    Minimalny wiek uczestnika to 18 lat.

    Osoba do kontaktu w razie wypadku

    Wymagane zgody i oświadczenia