Jaki jest program kursu?

Programy kursów

Kursy prowadzę wg. programów PZA (Polski Związek Alpinizmu), jeśli tylko takie istnieją dla danego rodzaju szkolenia. Szczegółowe programy kursów znajdziesz w opisach poszczególnych szkoleń.

Oprócz tego prowadzę szkolenia indywidualne, autorskie i spersonalizowane wg. Twojego zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności. W tym wypadku program szkolenia ustalamy wspólnie dostosowując go do celów, jakie chcesz zrealizować.

Jednak program kursu to nie wszystko. Podczas wszystkich szkoleń dzielę się z Wami bowiem wiedzą i patentami, które zdobyłem podczas ponad 30 lat własnego wspinania, 20 lat działalności szkoleniowej oraz szkoleń i kursów, w których sam uczestniczyłem (PZA, TOPR). Tego nie da się zapisać w żadnym programie…